Generalforsamling

Som nævnt i vores vedtægter skal ordinær generalforsamling varsles mindst 3 uger før afholdelse. Endvidere skal den ifølge § 7 indeholde følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand (lige år)
 6. Valg af kasser (ulige år)
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
 9. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Eventuelt